Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Hội đồng quản trị

Học sinh mỉm cười với Hiệu trưởng

Ban Giám đốc NDB là một tập thể tài năng gồm những cá nhân tận tụy, làm việc cùng nhau, như một tập thể, để điều hành trường, đảm bảo thành công hiện tại và lâu dài của trường. Hội đồng quản trị giữ tầm nhìn chiến lược dài hạn của trường, cung cấp nguồn lực, thiết lập chính sách và đảm bảo sức mạnh tài chính để thúc đẩy sứ mệnh của trường.

123> 1 - 8 trong số 17 thành phần
Andrea O'Riordan

Andrea O'Riordan

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban thăng tiến
Kristen Degnan '92

Kristen Degnan '92

Phó Chủ tịch, Hội đồng quản trị
Raymond Petrin

Raymond Petrin

Thư ký, Chủ tịch Ủy ban Xây dựng & Căn cứ, Hội đồng quản trị
Dianne Sullivan Morton '83

Dianne Sullivan Morton '83

Thủ quỹ, Ban Giám đốc
Nikki Ambayec '08

Nikki Ambayec '08

Hội đồng quản trị
Sơ Yvonne Bondi, SNDdeN

Sơ Yvonne Bondi, SNDdeN

Hội đồng quản trị
Betsy Bradford

Betsy Bradford

Hội đồng quản trị
David Chung

David Chung

Đồng Chủ tịch, Giám đốc & Quản trị, Hội đồng quản trị
123> 1 - 8 trong số 17 thành phần