Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Áp dụng

Bốn học sinh mỉm cười, mặc đồng phục Nhà thờ Đức Bà

Quy trình nộp đơn cho các gia đình lớp 8:

Bước 1) Gửi yêu cầu

Quá trình tuyển sinh bắt đầu bằng việc gửi một cuộc điều tra. Trong mẫu yêu cầu, bạn có thể lên lịch truy cập bóng tối hoặc đăng ký bất kỳ sự kiện tuyển sinh nào của chúng tôi. 
 
 

Bước 2) Tham dự các sự kiện tuyển sinh

  • Shadow Visits: September 12, 2023 to November 15, 2023, January 10, 2024
  • Tiger Talks: September - November, 2023
  • Open House: Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023 | 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều
  • Notre Dame Night:  Thursday, November 16, 2023 | 7 to 8:30 p.m.

Đăng ký sự kiện tuyển sinh

Bước 3) Đăng ký

Danh sách kiểm tra tuyển sinh

Ngày nhập học quan trọng