Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Nhà thờ Đức Bà Belmont Athletics Hall of Fame

Đội bóng chuyền cổ vũ phấn khích sau khi giành được một điểm

Về

Năm 2024 sẽ là năm khai mạc Đại sảnh Danh vọng Điền kinh của Trường Trung học Notre Dame! Đại sảnh Danh vọng Điền kinh được tổ chức với mục đích công nhận truyền thống phong phú về thành công thể thao tại Trường Trung học Notre Dame Belmont. Nó phục vụ như một phương tiện để tôn vinh và công nhận các vận động viên, đội, sinh viên, huấn luyện viên và những người ủng hộ đã có những đóng góp đáng kể cho truyền thống xuất sắc của Tiger. 

Sự kiện

Danh hiệu Đại sảnh Danh vọng Điền kinh sẽ được tổ chức hai năm một lần. 

Lễ khai giảng sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại Cơ sở NDB. Thông tin chi tiết sẽ ra mắt vào năm 2024.   

Đề cử

Các đề cử HIỆN ĐANG MỞ cho Đại sảnh Danh vọng Điền kinh NDB. Gửi đề cử của bạn ở đây. Thời gian nhận đề cử trước ngày 30/11/2023. 

Đề cử

Tiêu chí đề cử

Sự tiếp xúc

Christina Okubo '96
Giám đốc Điền kinh
650.595.1913 x 350
cokubo@ndhsb.org

Kêu gọi tất cả các vận động viên cựu sinh viên!

NDB Athletics rất muốn kết nối với các cựu sinh viên-vận động viên. Vui lòng điền vào mẫu dưới đây nếu bạn tốt nghiệp NDB và chơi trong một đội thể thao bất cứ lúc nào trong bốn năm của bạn tại NDB.

Giữ liên lạc