Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Attend An Evening of the Arts on May 18

An Evening of the Arts
  • Nghệ thuật
  • Events and Activities

Join us for An Evening of the Arts! Enjoy an appetizer reception with an art and sculpture showcase, followed by theatre performances and dances choreographed by NDB InStep Dance Company on Saturday, May 18 at 5:30 p.m. at College of San Mateo Theatre. Tickets are $15 and support NDB's Visual and Performing Arts program.

5:30 p.m. Appetizer Reception & Art Showcase
6:45 p.m. Doors Open to Auditorium
7 p.m. On-Stage Performances Begin
 
Evening of the Arts May 18 5:30 p.m. CSM Theatre