Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Tigers Celebrate All Saints Day and Día de Muertos

All Saints Day and Dia de Los Muertos
  • Events and Activities

On November 1, the NDB Community celebrated All Saints Day and Día de Muertos. Celebrating the bond between the heavenly and the living, students, faculty and staff recognized and thanked all saints and all of our loved ones who have come before us. At the All Saints Day Mass, the student chorale led the NDB Community in song as we celebrated the saints. Then, students decorated a beautiful and colorful ofrenda, placing decorated photos to help us to remember, learn about and celebrate the lives of our loved ones. As we continue through November, we hold the saints, family members and loved ones who have come before us in our hearts.