Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Tigers Celebrate Diwali

student painting

The I am Diverse Club held their annual Diwali celebration. About thirty students came together to eat gulab jamun, paint diyas, listen to music and learn all about the festival of lights. Notre Dame also placed a rangoli in the front of school to bring prosperity and good luck by welcoming the Hindu goddess, Lakshmi!