Chuyển đến nội dung chính

Chuyển đổi Đóng vùng chứa

Điều hướng chính di động

Tiện ích di động

Trình giữ tiêu đề

Đầu trang Cột bên phải

Tiện ích Nav

Chuyển đổi vùng chứa menu

Điều hướng ngang

Vụn bánh mì

Tự hào là một con hổ.

Tôi không chỉ đến Nhà thờ Đức Bà, tôi tự hào khi đến Nhà thờ Đức Bà. - Penelope Hickson '26

Khi một con hổ gia nhập NDB, họ trở thành một phần của dòng dõi 100 năm của các nhà lãnh đạo nữ tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới. Học sinh không chỉ đến Nhà thờ Đức Bà, họ TỰ HÀO khi đến Nhà thờ Đức Bà và thể hiện tinh thần Hổ của mình. Trải nghiệm NDB không giống ai. Cho dù Tigers đang cổ vũ cho các đồng nghiệp tại các sự kiện thể thao, biểu diễn theo thói quen Aquacades hay hát những bài hát trong lớp ở đầu phổi của họ tại một cuộc biểu tình tinh thần, học sinh thích thể hiện tinh thần học đường và tôn vinh tinh thần của Nhà thờ Đức Bà. Đây là những trải nghiệm gắn kết Hổ với nhau trong trải nghiệm sống của tình chị em. Đây là sức mạnh của một nền giáo dục NDB.

Học sinh cổ vũ tại một cuộc mít tinh

Tinh Thần và Tình Chị Em

Khám phá Tinh thần và tình chị em

NDB không chỉ là một trường học, nó là một cộng đồng suốt đời và một tình chị em vượt thời gian. Khi gia nhập NDB, bạn được chào đón vào dòng dõi 100 năm của những người phụ nữ sáng tạo, những người tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới.
Học sinh với túi quyên góp

Đức Tin và Sự Phục Vụ

Khám Phá Đức Tin và Sự Phục Vụ

NDB phát triển những phụ nữ trẻ có đức tin tích cực và lãnh đạo Kitô giáo, những người thúc đẩy công lý và hòa bình trên thế giới.

Một nhóm học sinh mỉm cười

Lãnh đạo sinh viên

Khám phá các cơ hội lãnh đạo

Tại NDB, tất cả các hoạt động và sáng kiến đều do phụ nữ định hướng. Kỹ năng lãnh đạo được phát triển thông qua chính phủ sinh viên, mục vụ trong khuôn viên trường, thể thao và nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa.
Học sinh Tri-School mỉm cười

Cơ hội hợp tác

Explore Co-Ed Opportunities

NDB là một trường đơn giới tính với các kết nối đồng giáo dục phong phú. Là thành viên của chương trình Tri-School với Trường Trung học Junipero Serra và Trường Trung học Mercy Burlingame, NDB mang đến cho học sinh cơ hội trải nghiệm đồng giáo dục trong các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động của sinh viên.

Dress Like a Tiger! Shop the Tiger Cage School Store
Wear NDB Athletics Swag. Shop the Athletics Sideline Store.